น้ำหนักของเพชร

Carat (กะรัต) คือ น้ำหนักของเพชร ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น กะรัต (Carat) แผลงมาจากพืชที่ชื่อว่า Carob Seed ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ จะมีน้ำหนักที่เท่ากันทุกเม็ด คนสมัยก่อนจะใช้ Carob Seed มาถ่วงน้ำหนัก เพื่อให้การชั่งได้น้ำหนักที่ถูกต้อง จนเพี้ยนจาก Carob เป็น Carat จนถึงทุกวันนี้

     ใน 1 กะรัตมีน้ำหนักเท่ากับ 200 มิลลิกรัม หรือ 0.2 กรัม คิดง่าย ๆ 1 กรัมเท่ากับ 5 กะรัต นอกจากนี้ ยังมีน้ำหนักย่อยที่ใช้เรียกอีกตือ สตางค์ (ตัง) โดย 1 กะรัต มีน้ำหนัก 100 สตางค์