ทำความรู้จักับ 4Cs ก่อนการซื้อเพชร

     ในการซื้อเพชร หรือเครื่องประดับ แต่ละครั้ง มีปัจจัยที่ต้องทราบก่อนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่คุณจำเป็นต้องทราบให้ครบก่อนเสมอ เพราะเป็นสิ่งที่กำหนดในเรื่องของราคา ซึ่งสิ่งนั้นคือ 4Cs ซึ่งประกอบไปด้วย

      Carat (กะรัต) คือ น้ำหนักของเพชร ซึ่งมีหน่วยวัดเป็น กะรัต (Carat) แผลงมาจากพืชที่ชื่อว่า Carob Seed ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ คือ จะมีน้ำหนักที่เท่ากันทุกเม็ด คนสมัยก่อนจะใช้ Carob Seed มาถ่วงน้ำหนัก เพื่อให้การชั่งได้น้ำหนักที่ถูกต้อง จนเพี้ยนจาก Carob เป็น Carat จนถึงทุกวันนี้

     ใน 1 กะรัตมีน้ำหนักเท่ากับ 200 มิลลิกรัม หรือ 0.2 กรัม คิดง่าย ๆ 1 กรัมเท่ากับ 5 กะรัต นอกจากนี้ ยังมีน้ำหนักย่อยที่ใช้เรียกอีกตือ สตางค์ (ตัง) โดย 1 กะรัต มีน้ำหนัก 100 สตางค์

     CUT (คัท) คือ การเจียรนัย ที่บ่งบอกถึงคุณภาพ และใช้ในการกำหนดราคา  โดยได้มีการแบ่งเกรดการเจียรนัย เป็น 5 เกรด คือ EXCELLENT / VERY GOOD / GOOD / FAIR / POOR  ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นเพชรสวย ๆ ซึ่งในเบอร์ส่วนใหญ่ระบุ EXCELLENT หรือ VERY GOOD

  

     นอกจากนี้ เราคงเคยได้ยินเรื่องของ 3EX หากเราอยากได้เพชรเม็ดงาม ก็ต้อง 3EX ซึ่งประกอบไปด้วย CUT GRAD (การเจียรนัย) / POLISH (การขัดเงา) /  SYMMETRY (ความสมมาตร)

    COLUR (สี) คือ สีเพชร หรือที่คนทั่วไปมักรู้จักในชื่อว่า "น้ำ" โดยตามสถาบัน GIA จะเพิ่มต้นด้วย D หรือ น้ำ 100 โดยเรียงไปเรื่อย แต่น้ำที่ถือว่าดีที่สุด สามารถกำหนดราคา ได้สูง จะอยู่ในเกรด D E F ( 100 / 99 / 98) 

     CLARITY (ความสะอาด) คือ ความสะอาด หรือ ตำหนิของเพชร โดยได้มีการแบ่งเกรด Clarity ของเพชรไว้ 5 เกรด หลัก ๆ คือ

          FL/IF (Flawless/ Internal Flawless) - ไร้ตำหนิ เมื่อมองภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า

          VVS1-2 (Very Very Slightly Included 1-2) - เพชรมีตำหนิ หรือมลทินขนาด เล็กมากๆ เมื่อมองภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่าไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

          VS1-2 (Very Slightly Included 1-2) - เพชรมีตำหนิ หรือมลทินขนาด เล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และหายากมากเมื่อมองภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า

          SI1-2 (Slightly Included 1-2) - เพชรมีตำหนิ หรือมลทินขนาด เล็ก เมื่อมองภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า

          I1-3 (Imperfect 1-3) - เพชรมีตำหนิหรือมลทินขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

 

4cs, Diamond, Carat, Cut, Colour, Clarity