สินค้า > RN0001 แหวนเพชรกระจุก แต่งเพชรข้าง

RN0001 แหวนเพชรกระจุก แต่งเพชรข้าง

ข้อมูลเพชร

RD 113 PCS/0.49 CT

ข้อมูลทอง

YG 18K : 4.18 G

รายละเอียด

แหวนเพชรตรงกลางเป็นเพชรกระจุก 7 เม็ด ประดับก้านเพชร 4 แถวเพิ่มความหรูหรา

RN0001 แหวนเพชรกระจุก แต่งเพชรข้าง

ข้อมูลเพชร

RD 113 PCS/0.49 CT

ข้อมูลทอง

YG 18K : 4.18 G

รายละเอียด

แหวนเพชรตรงกลางเป็นเพชรกระจุก 7 เม็ด ประดับก้านเพชร 4 แถวเพิ่มความหรูหรา