สินค้า > สร้อยทองคำขาว เพชรกระจุก

สร้อยทองคำขาว เพชรกระจุก

ข้อมูลเพชร

RD 131 PCS/2.65 CT

ข้อมูลทอง

WG 18K
19.01 G

รายละเอียด

สร้อยทองคำขาวเพชรกระจุก

สร้อยทองคำขาว เพชรกระจุก

ข้อมูลเพชร

RD 131 PCS/2.65 CT

ข้อมูลทอง

WG 18K
19.01 G

รายละเอียด

สร้อยทองคำขาวเพชรกระจุก