สินค้า > PN0032

PN0032

ข้อมูลเพชร

RD 39 PCS/0.24 CT

ข้อมูลทอง

WG 18K
1.83 G

รายละเอียด

PN0032

ข้อมูลเพชร

RD 39 PCS/0.24 CT

ข้อมูลทอง

WG 18K
1.83 G

รายละเอียด