สินค้า > Wedding 13 (RN58,RN57)

Wedding 13 (RN58,RN57)

ข้อมูลเพชร

Man RN0058 Together forever

เพชรกลม 2 เม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.15 กะรัต

Round Diamond 2 PCS
Total 0.15 CT

 

Woman RN0057 Together forever

เพชรกลม 2 เม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.10 กะรัต

Round Diamond 2 PCS
Total 0.10 CT

 

ข้อมูลทอง

Man RN0058 Together forever

ตัวเรือน ทองคำขาว 18K
น้ำหนัก 6.11 กรัม

White gold 18K
Weight : 6.11 G

 

Woman RN0057 Together forever

ตัวเรือน ทองคำขาว 18K
น้ำหนัก 5.54 กรัม

White gold 18K
Weight : 5.54 G

 

รายละเอียด

Wedding 13 (RN58,RN57)

ข้อมูลเพชร

Man RN0058 Together forever

เพชรกลม 2 เม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.15 กะรัต

Round Diamond 2 PCS
Total 0.15 CT

 

Woman RN0057 Together forever

เพชรกลม 2 เม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.10 กะรัต

Round Diamond 2 PCS
Total 0.10 CT

 

ข้อมูลทอง

Man RN0058 Together forever

ตัวเรือน ทองคำขาว 18K
น้ำหนัก 6.11 กรัม

White gold 18K
Weight : 6.11 G

 

Woman RN0057 Together forever

ตัวเรือน ทองคำขาว 18K
น้ำหนัก 5.54 กรัม

White gold 18K
Weight : 5.54 G

 

รายละเอียด