สินค้า > Wedding 14 (RN624,RN61)

Wedding 14 (RN624,RN61)

ข้อมูลเพชร

Man RN0062 Together forever

เพชรกลม 12 เม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.38 กะรัต

Round Diamond 12 PCS
Total 0.38 CT

Size : #57

 

Woman RN0061 Together forever

เพชรกลม 12 เม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.26 กะรัต

Round Diamond 12 PCS
Total 0.26 CT

Size : #52

 

ข้อมูลทอง

Man RN0062 Together forever

ตัวเรือน ทองคำขาว 18K
น้ำหนัก 5.32 กรัม

White gold 18K
Weight : 5.32 G

 

Woman RN0061 Together forever

ตัวเรือน ทองคำขาว 18K
น้ำหนัก 3.93 กรัม

White gold 18K
Weight : 3. 93 G

รายละเอียด

Wedding 14 (RN624,RN61)

ข้อมูลเพชร

Man RN0062 Together forever

เพชรกลม 12 เม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.38 กะรัต

Round Diamond 12 PCS
Total 0.38 CT

Size : #57

 

Woman RN0061 Together forever

เพชรกลม 12 เม็ด
น้ำหนักเพชรรวม 0.26 กะรัต

Round Diamond 12 PCS
Total 0.26 CT

Size : #52

 

ข้อมูลทอง

Man RN0062 Together forever

ตัวเรือน ทองคำขาว 18K
น้ำหนัก 5.32 กรัม

White gold 18K
Weight : 5.32 G

 

Woman RN0061 Together forever

ตัวเรือน ทองคำขาว 18K
น้ำหนัก 3.93 กรัม

White gold 18K
Weight : 3. 93 G

รายละเอียด