สินค้า > BN0009 สร้อยข้อมือทองคำขาว ประดับเพชรบาเกต

BN0009 สร้อยข้อมือทองคำขาว ประดับเพชรบาเกต

ข้อมูลเพชร

BG (Baguette) 0.98 CT (Carat)
RD (Round Diamond) 0.72 CT (Carat)
รวม 1.70 CT

ข้อมูลทอง

WG 18K (White Gold 18K) : 9.91 G

รายละเอียด

สร้อยข้อมือทองคำขาว ประดับเพชร

BN0009 สร้อยข้อมือทองคำขาว ประดับเพชรบาเกต

ข้อมูลเพชร

BG (Baguette) 0.98 CT (Carat)
RD (Round Diamond) 0.72 CT (Carat)
รวม 1.70 CT

ข้อมูลทอง

WG 18K (White Gold 18K) : 9.91 G

รายละเอียด

สร้อยข้อมือทองคำขาว ประดับเพชร