สินค้า > RN0082 แหวนเพชรชู แต่งเพชรข้าง

RN0082 แหวนเพชรชู แต่งเพชรข้าง

ข้อมูลเพชร

เพรเม็ดกลาง นำ้หนัก 16 CTs

RD (Round Diamond) : 0.36 CTs

ข้อมูลทอง

Whtie Gold 18K : 1.65 G

รายละเอียด

แหวนเพชรเม็ดงาม เม็ดกลาง 16 CTs ใช้วิธีฝังหนามเตย พร้อมดีไซน์ก้านแหวนเป็นกึ่งเกลียว พร้อมประดับเพชร

RN0082 แหวนเพชรชู แต่งเพชรข้าง

ข้อมูลเพชร

เพรเม็ดกลาง นำ้หนัก 16 CTs

RD (Round Diamond) : 0.36 CTs

ข้อมูลทอง

Whtie Gold 18K : 1.65 G

รายละเอียด

แหวนเพชรเม็ดงาม เม็ดกลาง 16 CTs ใช้วิธีฝังหนามเตย พร้อมดีไซน์ก้านแหวนเป็นกึ่งเกลียว พร้อมประดับเพชร