สินค้า > EN0072 The Petite Round Halo

EN0072 The Petite Round Halo

ข้อมูลเพชร

Marquise Diamond 8 PCS/0.65 CT
Princess Diamond 2 PCS/0.12 CT
Round Diamond 0.25
Total 1.02 CT

เพชรมาคีย์ 0.65 กะรัต

เพชรปริ้นเซส 0.12 กะรัต

เพชรกลม 0.25 กะรัต

เพชรรวม 1.02 กะรัต

 

ข้อมูลทอง

White Gold 18K 2.97 G

ทองขาว 18K 2.97 กรัม

รายละเอียด

ต่างหูเพชรประกบทรงฮาโล ประกอบด้วย เพชรมาคีย์ เพชรปริ้นเซส และเพชรกลม เมื่อใส่จะเต็มใบหู

EN0072 The Petite Round Halo

ข้อมูลเพชร

Marquise Diamond 8 PCS/0.65 CT
Princess Diamond 2 PCS/0.12 CT
Round Diamond 0.25
Total 1.02 CT

เพชรมาคีย์ 0.65 กะรัต

เพชรปริ้นเซส 0.12 กะรัต

เพชรกลม 0.25 กะรัต

เพชรรวม 1.02 กะรัต

 

ข้อมูลทอง

White Gold 18K 2.97 G

ทองขาว 18K 2.97 กรัม

รายละเอียด

ต่างหูเพชรประกบทรงฮาโล ประกอบด้วย เพชรมาคีย์ เพชรปริ้นเซส และเพชรกลม เมื่อใส่จะเต็มใบหู