สินค้า > RN0274 Pave Diamond Ring V.02

RN0274 Pave Diamond Ring V.02

ข้อมูลเพชร

ข้อมูลเพชร

เพชรยอด0.34 กะรัต

บ่าข้าง 0.42 กะรัต

เพชรน้ำหนักรวม 0.76 กะรัต

 

ข้อมูลทอง

ข้อมูลทอง

ทองขาว 18K

น้ำหนักรวม 3.17 กรัม

ไซส์ 54.5

รายละเอียด

แหวนเพชรกลม 4 เม็ด ล้อมฮาโล พร้อมเพชรประดับบ่า

RN0274 Pave Diamond Ring V.02

ข้อมูลเพชร

ข้อมูลเพชร

เพชรยอด0.34 กะรัต

บ่าข้าง 0.42 กะรัต

เพชรน้ำหนักรวม 0.76 กะรัต

 

ข้อมูลทอง

ข้อมูลทอง

ทองขาว 18K

น้ำหนักรวม 3.17 กรัม

ไซส์ 54.5

รายละเอียด

แหวนเพชรกลม 4 เม็ด ล้อมฮาโล พร้อมเพชรประดับบ่า